AL6A7738

Fra fengsel til pensjonat

Teglsteinsbygningen stod ferdig bygd i 1867, etter et arbeid på nærmere 10 år, og het da Nord-Aurdal hjelpefengsel. Bygningen inneholdt 16 celler og murene var over en meter på det tykkeste.

All teglsteinen til bygningen ble formet og brent på "Verket" ved "Ørmekula" på Liaåsen. Derifra ble steinen kjørt på vinterføre med hest og slede til Sundvold og over isen, videre opp den tunge veien til byggeplassen. Ofte kunne det være 20-30 hester i sving med denne kjøringen. Sanden ble hentet ved "Øvstevatnet" og rodd over fjorden og deretter båret på menneskerygg gjennom de store Noraker- moene. 

Bygningen inneholdt i alt 16 celler som målte 3,5 x 2 meter, og møblementet var bare en brisk. Vinduene hadde selvsagt jerngitter og murene var over en meter tykke nederst og en halv meter videre oppover.

Det var fengselsdrift her helt fram til 1957, og Bertel Frydenlund hadde da vært vaktmester her i 45 år. Han overtok etter faren Andreas, som fikk stillingen som den første vaktmesteren og fangevokter. Andreas hadde da deltatt som frivillig i den amerikanske borgerkrigen og kom hjem omtrent på samme tid som fengselet stod ferdig. 

Bertel og kona var kjent for å stelle godt med fangene som satt her, og mange av dem gikk fritt omkring på dagtid. Hvis noen var ferdige med soningen rett før juletider, var det ofte at de bad om å få sitte til julefeiringen var over. De visste at Bertel og Thora kom til å lage skikkelig julekveld for dem.

Ingebjørg Widste kjøpte eiendommen og åpnet Widste Pensjonat i 1961, etter at hun hadde fullrenovert bygningen. Widste drev her frem til 1970. I 1971 overtok Borghild og Roman Reiser eiendommen som fikk navnet Aurdal Pensjonat. De var vertskap her frem til 1998, da tok Karianne og Tronn Røang over. Disse årene fikk bygningen en omfattende renovering og maten fikk en spesielt viktig rolle. 

I dag møter du brødrene Cato og Harald Åge Tuvmarken. Brødrene overtok Valdres Gjestegard i 2018. Med lang fartstid som kokk og kjøkkenskjef viderefører Cato den gode matkulturen ved stedet. 

Valdres Gjestegard er i dag et naturlig stoppested for forbipasserende på E16 mellom Oslo og Bergen.

Velkommen innom til et godt måltid i hjemmekoselig og trivelig miljø!

"Fengselet"

I dagligtalen blir Valdres Gjestegard den dag i dag ofte kalt for "Fengselet". Til tross for navnet vet alle kjenninger at dette er stedet man alltid kan regne med å få servert god tradisjonsmat.